ŞIK TASARIM

ŞIK TASARIM

Tasarım kelimesi işini tasarım ile özdeşleştiren işletmeler için hayati önem taşıyor olsa da aslında tüm önemini, bir kelimenin ardında saklanan gizeminden alır. Bu gizem belirli süreçlerden geçip evimize ve hatta iş yerlerimize kadar yansısa da biliyoruz ki bu saklanış bir gerçekliğe dönüşmediği sürece sözden öteye geçemeyecektir. Sözden öteye geçinilmek de bilgiden geçer. Tasarım kelimesi, hayata geçirilmesi planlanan bir biçimin düşünülmesi ve akabinde hayata geçirilmesinden ibarettir. Bu süreç her işletmede ve her kişide farklılık gösterir. İşini özenle icra edenlerde ise marjinallik ilkesi yakalanmış olur. Şık tasarım ve sunumlar işletme vizyonu ile paralellik gösteriyor olsa da vizyonun belirlenmiş ilkeleri satışın, dolayısı ile de sürekliliğin değişmez prensiplerini ortaya koyar.

Peki, tasarım ya da şık tasarım neden bu kadar önem kazandı dersiniz? Önem kazandı çünkü küreselleşen dünya şartlarında herkes her istediği ürünü istediği zaman elde eder oldu. Bu elde ediş bir ihtiyacı beraberinde getirdi ve farklılaşmanın adı tasarımın çizgilerine yansıdı. Özetle farklılaşma yani tasarımın önemi kişilerde başladı diyebiliriz. Arza talep sunabilmek ise kuruluşların bir numaralı vazifesi olarak hayata geçti. Birçok kalemin gerekliliği gibi şık tasarım da üretimden önce üzerinde önemle durulması gereken bir noktadan ibaret oldu.

Kazancı Armatürleri, yukarıdaki bilgiler ışığında üretimine yön veriyor olsa da bunun için ekstra bir çaba içerisine girmemektedir. Çünkü bizlerin hikayesi yazılmaya başladığından beri gerek marjinal tasarım gerekse de şık tasarım ilkelerinin kıstasları oluşturuldu ve bu ilke ile yol alırken, her fikre hitap edebilmek varlığımızın asıl nedenini olarak gerçekliğini korudu.