Müşteri İlişkileri

Müşteri İlişkileri

Üretim ya da hizmet işletmesi ayrımı gözetmeksizin işletmelerin karşı karşıya kaldığı bir problem söz konusudur ki bu problem kuşkusuz müşteri sadakatinin her geçen gün azalıyor olmasıdır. Bu sorunun en önemli nedeni, gün geçtikçe artan rekabet ortamı ve buna paralel olarak işletmelerin, müşterilerine daha ucuz alternatifleri sunuyor olmasıdır. Bu sunuş, müşteri kaybı ile sonuçlanıyor olsa da uzun vade de karı düşürücü en büyük problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüz dünyasında ve standartlarında hiç kuşkusuz ki mevcut müşterileri korumak her zaman daha akıllıca uygulanan stratejilerin sonucu olarak uygulama alanı bulmuştur.

Sunulan mal ve hizmetlerin bir kalıba sığdırılması işletmeleri özel kılmazken, kullanıcıları ‘aynı ürün şurada daha ucuz, onu tercih edebilirim’ mantığına yönlendirmiştir. Tüm bu bilinç ile üretimlerini şekillendiren A.KAZANCI, farklı olmanın arayışlarını ar-ge çalışmalarının sonucundaki özgün çizgileri ile buluşturmuştur. Bu buluşma bir kalıba dönüşen üretimlerin miladını oluştursa da bizim için en değerli olan takdir toplama amacına da mutlu son kimliğini yüklemiştir.

Biliyoruz ki müşteri kelimesi, kar amacı güden bir özne görevi üstlendiğinde biz de onlardan farklı olmayacağız. Farkımızın farkındayız ve sizlere, müşteri olarak değil ekibimizin bir parçası olarak bakıyoruz. İlk merhabanın ardında gelen özgün dünyamızın anahtarını sizinle paylaşıyor ve fikirlerinize aç olduğumuzu betimlemekten de geri duramıyoruz.

A.KAZANCI olarak biliyoruz ki, mevcut müşteri kaybetmenin maliyeti her zaman yeni müşteri kaybetmenin maliyetinden büyüktür. Bir ağaç misali kök verdikçe büyüyor ve gelişiyoruz. Taklit edilen her çalışmamız yaprak dökümümüzü simgelerken, özgün tasarım ve modern üretim felsefemizle yeni çiçekler çıkarıp sizin varlığınızla kök salıyoruz. Unutmayın ki; dışarıdan bir merhaba değil, sinerjimizin bir parçasısınız.